HAPPY WAREHOUSE โกดังสำเร็จรูป

“ทำไมต้อง HAPPY WAREHOUSE“

ข้อดีของการสร้างกับเรา

 • ติดตั้งรวดเร็ว
 • ควบคุมงบประมานได้
 • ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้
 • คิดราคาตามวัสดุที่ใช้จริง
 • ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้
 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง
 • รับประกันโครงสร้าง 10 ปี เต็ม
 • รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี
 • สร้างในโรงงาน นำไปติดตั้งหน้างาน
รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า แบบสำเร็จรูป เสร็จเร็ว 1

ต้องการใบเสนอราคา กรอกข้อมูลในหน้าใบเสนอราคา เรายินดีนำเสนอราคาพร้อมรูปแบบโกดังแบบสามมิติและรายการวัสดุ เพื่อให้พิจารณา

รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า แบบสำเร็จรูป เสร็จเร็ว 2

ประเภทโกดัง

โกดังสำเร็จรูป HW-C กว้างไม่เกิน 15 เมตร สูงไม่เกิน 6 เมตร
 • เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form
 • อาคารมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร
 • ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร
 • เหมาะกับอาคารกว้างไม่เกิน 15 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้
 • ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้
ดูรายการสินค้า คลิก
โกดังสำเร็จรูป HW-CT กว้างไม่เกิน 35 เมตร สูงไม่เกิน 8 เมตร
 • เสาและโครงหลังคาเป็นเหล็ก Cold Form
 • เหมาะกับอาคารกว้างไม่เกิน 35 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • อาคารมีความสูงไม่เกิน 8 เมตร
 • ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้
 • ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้
ดูรายการสินค้า คลิก
 โกดังสำเร็จรูป HW-H กว้างไม่เกิน 35 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร
 • โครงหลังแบบ Cold Form
 • เสาเหล็ก Wide Flange
 • ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร
 • สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
 • สามารถติดตั้งเครนยกได้
ดูรายการสินค้า คลิก
โกดังสำเร็จรูป HW-HC กว้างไม่เกิน 40 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร
 • โครงหลังแบบ Cold Form หลังคาโค้ง
 • เสาเหล็ก Wide Flange
 • ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร
 • สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
 • สามารถติดตั้งเครนยกได้
ดูรายการสินค้า คลิก
โกดังสำเร็จรูป HW-HCC กว้างไม่เกิน 40 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร ทรงหลังคาโค้ง ทันสมัย สวยงาม
 • โครงหลังแบบ Cold Form หลังคาโค้ง
 • เสาเหล็ก Wide Flange
 • ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร
 • สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
 • สามารถติดตั้งเครนยกได้
ดูรายการสินค้า คลิก

สินค้าแนะนำ

Scroll to Top