HAPPY WAREHOUSE โกดังสำเร็จรูป

“ทำไมต้อง HAPPY WAREHOUSE“

รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี โครงสร้างเหล็กสร้างเร็ว การออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมแข็งแรงและปลอดภัย รูปแบบบริษัทไม่ทิ้งงาน ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

ข้อดีของการสร้างกับเรา

  • ติดตั้งรวดเร็ว
  • ควบคุมงบประมานได้
  • ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
  • นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้
  • คิดราคาตามวัสดุที่ใช้จริง
  • ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้
  • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง
  • รับประกันโครงสร้าง 10 ปี เต็ม
  • รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี
  • สร้างในโรงงาน นำไปติดตั้งหน้างาน

สินค้าล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป