Skip to content

HAPPY WAREHOUSE โกดังสำเร็จรูป

“ทำไมต้อง HAPPY WAREHOUSE“

ข้อดีของการสร้างกับเรา

  • ติดตั้งรวดเร็ว
  • ควบคุมงบประมานได้
  • ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
  • นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้
  • คิดราคาตามวัสดุที่ใช้จริง
  • ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้
  • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง
  • รับประกันโครงสร้าง 10 ปี เต็ม
  • รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี
  • สร้างในโรงงาน นำไปติดตั้งหน้างาน

สินค้าล่าสุด