@ประชาอุทิศ 76 HW-HC 23.8×29.8×7.2 m.

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC.23.8×29.8×7.2 m.

อาคาร B.รับมอบงานแล้ว

อาคาร A.งานกันสาดและประตู-หน้าต่าง

 

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC 23.8x29.8x7.2 m. 1

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC 23.8x29.8x7.2 m. 2

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC 23.8x29.8x7.2 m. 3