@ประชาอุทิศ 76 HW-HC.23.8×29.8×7.2m.

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC.23.8×29.8×7.2m.
อาคาร B.รับมอบงานแล้ว
อาคาร A.งานกันสาดและประตู-หน้าต่าง

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC.23.8x29.8x7.2m. 1

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC.23.8x29.8x7.2m. 2

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC.23.8x29.8x7.2m. 3

@ประชาอุทิศ 76 HW-HC.23.8x29.8x7.2m. 4