ส่งมอบเรียบร้อย ขนาด 12x11x5 m โครงสร้างเหล็กกล่อง สร้างโรงงาน 2

ส่งมอบเรียบร้อย ขนาด 12x11x5 m โครงสร้างเหล็กกล่อง สร้างโรงงาน

ส่งมอบเรียบร้อย ขนาด 12x11x5 m โครงสร้างเหล็กกล่องตัวใหม่ล่าสุดของเรา อุดรธานี ราคาเฉพาะโครงสร้าง 6.95 แสนบาท ใช้เวลาติดตั้ง 15 วัน สร้างโรงงาน