โกดังสำเร็จรูป HW-CT

เสาและโครงหลังคาเป็นเหล็ก Cold Form เหมาะกับอาคารกว้างไม่เกิน 30 เมตร ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด อาคารมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้ ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

Showing all 6 results