โกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร

  • โกดังสำเร็จรูป WH-C
  • ขนาด 10 x 22 x 5 สร้างที่สวนหลวง ร.9
  • ***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

โกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร 1

 

โกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร 2

โกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร 3