โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 2

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m
ต่อเพิ่มหลังคาขนาด 8x20m (ด้านข้าง)
ไม่งานออฟฟิต โชว์รูป ฐานราก
ไม่รวมประตูม้วน งานอะลูมิเนียมคอมโปซิส
ไม่รวมชั้น 2 ไม่รวมบันได ราวบันได ครับ
ราคา 2,860,000 บาท

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 3

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 4

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 5

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 6

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 7

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 8

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 9

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 10

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 11

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m 12